MENU

AKTIVITI BAHAGIAN PELESENAN BAGI TAHUN 2016 ( JANUARI HINGGA MEI 2016 )

  • Permohonan dan Kelulusan Lesen

BIL

BULAN

JUMLAH PERMOHONAN

TIDAK BERISIKO

BERISIKO

LULUS

TANGGUH

TOLAK

LULUS

TANGGUH

TOLAK

1.

Januari

36

26

1

-

6

2

1

2.

Februari

31

19

8

1

3

-

-

3.

Mac

34

21

8

-

4

1

-

4.

April

29

22

3

-

1

3

-

5.

Mei

35

21

7

-

5

2

-

Jumlah

165

109

27

1

19

8

1