MENU

Sewa Dewan Benut

Dewan Benut

Bil. Aktiviti Kadar Sewa Sehari (RM) Wang Amanah (RM)
(i)

Mesyuarat/Pameran

Kurang 150 orang

Lebih 150 orang

 

150.00

200.00

 

150.00

200.00

(ii) Konsert 350.00 400.00
(iii)

Ceramah

Kurang 150 orang

Lebih 150 orang

 

100.00

150.00

 

200.00

200.00

(iv) Persembahan Kebudayaan 100.00 200.00
(v) Latihan 80.00 80.00
(vi) Pameran Perdagangan 1000.00 1000.00
(vii) Perkahwinan 500.00 1000.00

Kadar sewa penggunaan selepas hari ke-5 adalah separuh dari kadar biasa